VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

FLUÓRPOLYMÉRY, ktorými sa firma Rodan, s. r. o. Bratislava zaoberá, sú termoplasty, vyznačujúce sa vysokou stálosťou a vynikajúcou chemickou odolnosťou.

Medzi najznámejšie patrí PTFE (polytetrafluóretylén), PFA (perfluóralkoxy), FEP (fluóretylénpropylén), E-CTFE (etylénchlórtrifluóretylén) a PVDF (polyvinylidénfluorid).